Onderhoud

 

Onderhoud

Als de bedrijfscertificaten eenmaal behaald zijn zorgt Normwaard ervoor dat u ze niet kwijtraakt. Normwaard kan dan onder andere de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Onderhouden en beoordelen¬†handboek (procedures en formulieren);
 • Verwerken normwijzigingen in het systeem;
 • Uitvoeren en rapporteren interne audits;
 • Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren jaarlijkse directiebeoordeling;
 • Periodieke actualisatie Risico -inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 • Opzetten en toetsen Taak Risico Analyses (TRA) en/of VGM-projectplannen;
 • Opzetten kwaliteitsplannen en/of uitvoeringsplannen;
 • Gebruikmaking deskundigheid (MVK/HVK) en Lead Auditor;
 • Onderhandelen met certificerende instantie over audittarieven;
 • Bijwonen en ondersteunen bij externe audits;
 • Afhandelen van afwijkingen van externe audits;
 • Ondersteuning na een bezoek van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie);
 • Oorzaakanalyse van incidenten;
 • Oorzaakanalyse van klachten en afwijkingen;
 • Uitvoeren en analyseren van werkplekinspecties;
 • Uitvoeren en analyseren van leveranciersbeoordeling;
 • Uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsmeting;
 • Doorvoeren verbetervoorstellen naar aanleiding van analyse;
 • Vraagbaak bij veiligheids- en kwaliteitsvraagstukken;
 • Houden van werkoverleg (toolboxmeetings);
 • Geven van instructies;
 • Geven van cursussen op het gebied van veiligheid en kwaliteit;
 • Uitleg aan medewerkers over functioneren systeem;
 • Bewaking personeelsdossiers op actualiteit en compleetheid;
 • Opzetten en uitvoeren programma ter verbetering gedrag en bewustzijn;
 • Wat verder nodig is om de certificaten te behouden.