• Uw bedrijf laten certificeren?

  Normwaard zorgt ervoor dat de gewenste bedrijfscertificaten
  succesvol behaald worden.


U, Wij, Kennis, Resultaat...

  • Opzetten van een handboek (procedures en formulieren);
  • Opzetten bedrijfsreglement of bedrijfsinstructies;
  • Uitvoeren van interne audits;
  • Voorbereiden en uitvoeren jaarlijkse directiebeoordeling;
  • Contacten en onderhandelingen met certificerende instanties;
  • Bijwonen externe audits om certificaten te behalen/behouden;
  • Afhandelen eventuele afwijkingen bij externe audits;
  • Introductie van het te certificeren systeem aan gebruikers van het systeem;   
  • Bewaking actualiteit en compleetheid personeelsdossiers;
  • Ondersteuning uitvoeren werkplekinspecties;
  • Organiseren en houden van overleg (toolbox);
  • Wat verder nodig is om het certificaat te behalen/behouden.
 Organisatieadvies

Normwaard beschikt over bedrijfseconomen die u kunnen begeleiden bij allerlei organisatorische vraagstukken.

Opleiding en training

De benodigde opleidingen om een certificaat te behalen worden ook door Normwaard verzorgd.

Ondersteuning

Als de bedrijfscertificaten eenmaal behaald zijn zorgt Normwaard ervoor dat u ze niet kwijtraakt.

Trajecten

ISO 9001:2008, VCA, BRL (alle), NEN (alle), voedselveiligheid, strategische meerjarenplannen, juridische structuren en dergelijke.

2 HVK-ers

Normwaard beschikt naast een aantal MVK-ers nu ook over twee HVK-ers.


Onze klanten zijn te spreken over onze kennis. expertise. service. kwaliteit.